Cô gái không biết sợ, lội xuống hẳn hồ tự tay cho cá sấu ăn