Cách vô hiệu hóa iOS 11 và biến iPhone 8 thành cục gạch