Chú chó 'thông minh' với sở thích tự làm khó bản thân