Đây là lý do tại sao bạn nên ném kẹo cao su của bạn vào rác!