Chàng trai cúi đầu cảm ơn tài xế ô tô nhường đường cho mình