Hướng dẫn cài đặt Vivaldi trên máy tính

Trình duyệt bạn đang sử dụng là gì? Google Chrome? Mozilla Firefox, Cốc Cốc hay Opera? Nếu cảm thấy nhàm chán và muốn thay đổi, có lẽ Vivaldi sẽ là gợi ý không thể tốt hơn cho bạn.