Candy - Tiện ích lưu trữ tài liệu thông minh cho Chrome

Candy là tiện ích lưu trữ tài liệu hiện đại hay một cải tiến thú vị của Bookmark cho trình duyệt Chrome. Với tiện ích này, người dùng nhanh chóng tìm kiếm thông tin quan trọng trên Internet.