TOWER BUILDERTOWER BUILDER - Game xây dựng nhà chọc trời trên Android

Tower Builder là game xây dựng nhà cao tầng theo cơ chế một chạm hoàn toàn miễn phí và siêu thú vị. Nhiệm vụ của bạn đơn giản chỉ là chạm để xây nhà càng cao càng tốt. Hãy thử tài kiến trúc sư của mình trong sân chơi này nhé!