Cận cảnh tiêu hủy 2 tấn ngà voi và 70kg sừng tê giác tại Hà Nội