Cài và gỡ ứng dụng trên giả lập Windroy - Cách sử dụng giả lập Windroy