Cách nhận diện Font chữ bằng hình ảnh

Nhận diện font chữ mà một văn bản đang sử dụng bằng mắt thường là điều hầu như không thể. Chỉ có cách duy nhất sau đây có thể giúp các bạn nhận diện font chữ đó một cách chính xác nhất.