Ham vui chơi bập bênh tập thể, các cụ ngã chổng vó cac cu bap benh tap