Cách gửi file qua Zalo trên điện thoại - Gửi tập tin qua Zalo

Cuối cùng, Zalo cũng cho phép người dùng gửi file cho bạn bè trực tiếp trong ứng dụng ngay trên chiếc dế yêu của mình, còn người dùng máy tính thì được sở hữu tính năng này từ khá lâu rồi.