Sang đường không chú ý, cô gái bị xe máy tông văng hơn 10 mét