Cá voi bơi nhầm hướng, lạc đường vào bến du thuyền