Cá mập giãy giụa tuyệt vọng khi nhảy nhầm lên tàu ngư dân