Cá chép khổng lồ cắn câu, kéo ngư dân TQ xuống hồ 6 lần