Tính năng ảnh-trong-ảnh của iSpring Suite

iSpring Suite hỗ trợ quay màn hình máy tính và webcam cùng lúc, sau đó, hiển thị đồng thời cả hai hoặc chuyển đổi linh hoạt giữa chúng. Bạn có thể áp dụng nó trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như tăng cường hướng dẫn CRM bằng video nói chuyện.