C Ronaldo biểu diễn kỹ thuật khiến đồng đội 'lác mắt' trên sân tập