Business Card Maker & Creator - How to use - Ứng dụng tạo danh thiếp nhanh chóng trên Android

Business Card Maker & Creator là ứng dụng tạo các mẫu card cho các doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí trên Android. Công cụ tích hợp nhiều template tạo sẵn, nhãn dán, logo... để người dùng lựa chọn.