Belarus tổ chức giải đua máy kéo bắn súng sơn đầu tiên thế giới