Xe máy tông thẳng vào rào chắn tàu hỏa, văng hàng chục mét trên đường