Cảnh quay bên trong buồng lái khi chiếc F 16 nã đạn, thả bom