Bão tuyết khiến ôtô đâm nhau liên hoàn trên cao tốc Mỹ