Ngoạn mục cảnh người đàn ông dùng thuyền cứu con nai ra khỏi vùng nước sâu