Avira Vault (for iPhone) - Trailer Avira Vault

Nếu bạn tìm kiếm ứng dụng bảo mật dữ liệu cá nhân miễn phí đến từ 1 nhà phát hành tin cậy thì Avira Vault là 1 sản phẩm cực kỳ phù hợp. Avira Vault for iOS hỗ trợ lưu trữ ảnh, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng và nhiều loại dữ liệu khác an toàn trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn.