How to use Apowersoft iOS Recorder - Quay video màn hình iPhone/iPad và stream lên PC

Apowersoft iPhone/iPad Recorder là phần mềm quay video màn hình iPhone/iPad và stream trực tiếp lên máy tính thật tiện lợi. Apowersoft iPhone/iPad Recorder được cung cấp miễn phí cho máy tính Windows.