Thiết lập công cụ tìm kiếm trên Cốc Cốc - Tùy chỉnh tìm kiếm trên Cốc Cốc

Cốc Cốc là một trong những trình duyệt web tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người khi sử dụng công cụ này vẫn không biết cách thiết lập để sử dụng công cụ tìm kiếm Google.