Chú chó quyết ngăn cản không cho ông chủ xuống nước