Lên đỉnh tòa nhà chọc trời ngồi... ăn chuối. Mình thích thì mình làm thôi!