Hướng dẫn cách tách họ và tên trong Microsoft Excel

Với những người làm việc thường xuyên với bảng tính Exel thì việc tách thông tin họ và tên ra thành các cột riêng biệt không có gì khó khăn. Tuy nhiên với những ai ít sử dụng Excel mà muốn tách biết 2 cột họ và tên ra riêng thì sẽ mất một chút thời gian để nghiên cứu thêm. Các tính năng cũng như các hàm trong Excel đươc hướng dẫn sử dụng khá chi tiết, tuy nhiên nếu làm lần đầu sẽ tương đối khó khăn.