Cách đổi ngôn ngữ PUBG Mobile VNG và Tencent Gaming Buddy

Phiên bản PUBG Mobile VNG đã chính thức cập nhật cho game thủ, bạn có thể tải và cài đặt trên Tencent Gaming Buddy để chơi trên PC, ở phiên bản này bạn có thể thay đổi ngôn ngữ game thành tiếng Việt