Skateboard Party 3 Lite ft. Greg Lutzka gameplay

Skateboard Party 3 Lite ft. Greg Lutzka là trượt ván nằm trong series game Skateboard Party 3 với sự xuất hiện của siêu sao trượt ván Greg Lutzka. Game Skateboard Party 3 Lite ft. Greg Lutzka tiếp tục đưa bạn đến với bộ môn thể thao mạo hiển nhưng cũng đầy sức hấp dẫn với 1 chiếc ván trượt luôn thường trực ở chân người chơi.