Cách lấy ảnh từ những trang web không cho phép

Một số dịch vụ lưu trữ và chia sẻ ảnh như Flickr hay Instagram đều là những trang cung cấp ảnh đẹp nổi tiếng, nhưng chúng cũng có những công cụ download hoặc cách tải về riêng. Còn với một số website đặc biệt, thường yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản hoặc trả phí để lấy ảnh. Tuy nhiên, cũng có cách để chúng ta download ảnh từ trang chặn chuột phải này mà không cần dùng tới phần mềm hỗ trợ.