Hàng trăm người bắt cá dưới đập thủy lợi ở Bình Thuận