Zombie Anarchy - Official Release Trailer - Game chiến thuật tiêu diệt zombie

Trong game Zombie Anarchy, nhiệm vụ của người chơi là xây dựng doanh trại, triển khai quân và chiến đấu cùng bọn zombie khát máu để lập lại trật tự trong thành phố cũng như trả lại sự bình yên, cuộc sống tươi đẹp cho người dân.