Cách xem lại tất cả yêu cầu kết bạn Zalo đã gửi đi - Download.com.vn

Hiện nay, với tính năng Gửi lời mời kết bạn của Zalo, thì chúng ta có thể dễ dàng kết bạn đến những người dùng khác. Tuy nhiên, đôi khi việc gửi quá nhiều lời yêu cầu kết bạn trên Zalo, khiến cho bạn không biết được mình đã gửi lời mời đến ai và họ đã đồng ý chưa. Yên tâm bạn có thể xem lại toàn bộ những yêu cầu kết bạn đã gửi đi cực kỳ nhanh chóng.