Xe địa hình leo núi, cuộc chơi của những người hùng