Khám phá loại xe đua F1 có thể đạt vận tốc gần 400km/h