Va chạm kinh hoàng trên đường đua, 21 xe bốc cháy dữ dội