Hướng dẫn khóa tài khoản Facebook tạm thời

Bạn thường xuyên bị mọi người than phiền là quá phụ thuộc vào Facebook, lúc nào cũng thấy lướt Facebook. Chính vì vậy, bạn quyết định tạm chia tay Facebook một thời gian xem sao thì hãy tham khảo đoạn video này nhé.