Trộn văn bản tạo Giấy mời họp với WPS Writer - Download.com.vn

Trộn văn bản là tính năng hữu ích trong Word, tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện trộn văn bản trên WPS Writer, giúp tiết kiệm được thời gian khi phải soạn thảo những văn bản dạng danh sách như Giấy mời họp, giấy khen, thư mời....