Trố mắt với ảo thuật dùng tay xuyên qua kính để trộm đồ