Trăn anacoda khổng lồ bò qua đường, dân “đứng hình” không dám đi