'Quái xế' nằm trên xe máy, phóng như bay trên cầu Nhật Tân