Hướng dẫn tạo tài khoản Tumblr

Tumblr là một kiểu dịch vụ tiểu blog kết hợp mạng xã hội được thành lập bởi David Karp và thuộc sở hữu của Yahoo! Inc. Dịch vụ này cho phép người dùng đăng tải các nội dung đã phương tiện lên một trang blog dạng ngắn, đồng thời cho phép người dùng theo dõi blog của những người khác.