Ngứa mắt với ô tô, người đi xe máy giơ chân đạp và kết quả