Hướng dẫn thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo trực tuyến

Cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" là cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra theo tuần. Mỗi tuần sẽ có 10 câu hỏi, diễn ra trong vòng 16 tuần bắt đầu từ ngày 23/3/2020 - 13/7/2020.