Bất ngờ trước màn lập kỉ lục thế giới xuyên dưa hấu bằng 'máy bay giấy'