That Dragon, Cancer - Official Release Trailer - Game mô phỏng chống ung thư cho PC, Mac & Linux

That Dragon, Cancer là game mô phỏng kể lại chi tiết câu chuyện của Joel Green 4 tuổi đã chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư ra sao. Game này rất cảm động, được thiết kế dựa trên sự tin tưởng, hy vọng và tình yêu.